Affärsfastigheter

 

City Sparköp Fristad

Här har vi medverkat i processen att ta fram material till en ny detaljplan för fastigheterna kring Fristad torg.
City Sparköp har planer på att utöka butiken och utforma en bättre entré.
Handelsbanken kommer att flytta till nya lokaler mot rondellen.
3D illustration utförd i Revit.

 

 

 

Plocklager Holgers stugmateriallager

Ett nytt plocklager med måtten 120x29m. Vår uppgift har varit att illustrera lagret och göra det så tilltalande som möjligt med små medel.
3D Illustration utförd i Revit.

 

 

 

 

Nellys huvudkontor, Knalleland

Här har vi medverkat i processen att ta fram material till en ny fasad då den gamla började bli dålig. Det man har gjort är att byta ut hela gavelfasaden och sedan fräschat upp övriga med ny färg.
3D illustration utförd i Revit.

 

 

 

 

Spindeln 12, Knalleland

Här har vi medverkat i processen att ta fram en ny fasad då den gamla var dålig. Det man har gjort är att byta ut hela fasaden och byt ut till ett skivmaterial för att få ett modernare utseende på byggnaden.
3D illustration utförd i Revit.
 

 

Armbåga Knalleland

Vi har under åren varit med i processen att utveckla denna del av Knalleland ihop med CA fastigheter.
Det är allt ifrån nya entréer och skärmtak till att skissa på hela butikslösningar.
 

 

 

 

 

Bellbox butiker

Vi har stöttat Bellbox i arbetet att etablera nya butiker i bla Svinesund, Sollentuna och Norrköping.

 

City Sparköp Knalleland

Arkcon under åren varit med i arbetet att stärka butiken City Sparköp i Knalleland, både butiken och kontoret. Vi har även tittat på butiken i Brämhult.

 

Konsum Dalsjöfors

Efter att man gjorde i ordning torget i Dalsjöfors så fick butiken färre p-platser i nivå med entrén.
Vi har ritat ett väderskydd längs med långsidan till den högre belägna parkeringsplatsen samt utökat antalet P-platser.

Top