Industrifastigheter

AstaZero Hällered

Vi har varit med att och ritat på en av världens modernaste testanläggningar för bilar. Denna anläggning är skapad för att öka säkerheten i kommande bilar. Här finns ett flertal olika testområden som ska göra trafiken säkrare i framtiden.

Vi har ritat en huvudbyggnad med flera verkstäder både för bilar och lastbilar och 3 kontrollbyggnader som är placerade på olika delar av anläggning där man ska kunna sitta och kontrollera testerna som pågår. Vi har även ritat en stad av kulisser där man ska kunna pröva bilarnas sensorer i stadsmiljö, dessa kulisser är även lätta att byta utseende på så man kan antingen köra i en lugn liten svensk småstad eller inne i centrala New York.

Vindspelet Viared

Vi har varit med och ritat på Vindspelets nya tryckeri och bokbinderi. Den 6 500 kvadratmeter stora fastigheten kommer att ligga i norra Viared, vid samma område som Biltema.

Man har valt att ha en svart fasad och sen en kontrast i trä som framhäver alla detaljer på byggnaden.
3D illustration utförd i Revit.

 

 

 

Hevea 4, Nordskogen Sjöbo

Vi har hjälpt CA-fastigheter att efter inköp av en tom industrifastighet fylla den med hyresgäster. Den gamla däckfabriken får nytt liv.

 

 

 

 

Viran 5, Bakepartner, Viared

Bakepartner expanderar och vi har tittat på hur man skulle kunna utöka deras lokaler nu och i framtiden. En tillbyggnad av 1100m² produktion och kontorslokaler görs först.
I Framtiden kan en tillbyggnad på ytterligare 2000m² utföras.
Viktigt har varit att se till att få ett bra flöde i produktionen samt möjliggöra en framtida tillbyggnad på ett så bra sätt som möjligt.
3D illustration utförd i Revit.

 

Adinfinitum

Infinitum ska uppföra en sorteringshall för återvinning på Viared som vi ritat.
3D illustration utförd i Revit.

 

 

 

 

 

IndustrilokalIndustrilokal

Vårt uppdrag var att utforma och illustrera en kontorsbyggnad på 3500m² till en lagerbyggnad på 17000m² i Skillingaryd.
3D illustration utförd i Revit.

Top