Kontor

AB Bostäders kontor

Vi har ritat ett nytt kontor åt AB Bostäder. Här har vi ritat in Moelvens Glas Front.

 

 

 

Stadsdelskontor NorrStadsdelskontor Norr 2

IBAB gav oss uppdraget att projekterat Stadsdelskontor Norr i fd Espiras lokaler på Olofsholmsgatan. Vi har deltagit från de tidiga idéskisserna till de färdiga bygghandlingarna samt varit projektledare och kontrollansvariga. Ca 120 st kontorsarbetsplatser har tillskapats ihop med mötesrum och personalutrymmen med caféfunktion på Plan 1. Resultatet blev ljusa trevliga lokaler.

 

 

 

Skanskas renoverade kontor

Vi har ritat om kontoret åt Skanska Här har vi ritat in Moelvens Glas Front.

 

 

 

 

 

 

Kontorslokaler på Elinsdalsgatan

Transformering av industrilokaler till attraktiva kontor.
Utgångspunkten är att få utrymmeseffektiva, tillgängliga och ljusa lokaler.
3D illustration utförd i Revit.

 

 

 

 

 

Stadsdelskontor Väster

Förprojektering av Stadsdelskontor Väster i kv Cedern 1 vid Centralbron åt Borås stad. Vi har tagit fram idéskisserna och handlingar fram tom förfrågningsunderlag. Ljusa kontorsarbetsplatser har tillskapats ihop med mötesrum och personalutrymmen med caféfunktion . Resultatet blev ljusa trevliga lokaler.

Top