Offentliga lokaler

BUP Elinsdalsgatan

Stort engagemang har lagts ner för att kunna transformera om en industrilokal till attraktiva lokaler för BUP (Barn och ungdoms psyk). BUP har funnits i fastigheten och skall samlokalisera sin verksamhet från Solhem hit. En separerad besöksdel har gjort att man får en tydligare och en bättre arbetsmiljö samt ett mer kostnadseffektivt byggande.

Utgångspunkten är att få utrymmeseffektiva, attraktiva ljusa lokaler.
3D illustration utförd i Revit.

 

 

Sjöbo Familjecentral

Vi har varit med och ritat om Sjöbos Familjecentral. Här har vi gjort större och mer öppna ytor. Färgerna är livfulla och ger glädje.

 

 

 

 

 

Stadsdelskontor NorrStadsdelskontor Norr 2

IBAB gav oss uppdraget att projekterat Stadsdelskontor Norr i fd Espiras lokaler på Olofsholmsgatan. Deltagit från de tidiga idéskisserna till de färdiga bygghandlingarna samt varit projektledare och kontrollansvariga. Ca 120 st kontorsarbetsplatser har tillskapats ihop med mötesrum och personalutrymmen med caféfunktion på Plan 1. Resultatet blev ljusa trevliga lokaler.
 

Töllsjö BrandstationTöllsjö brandstation

En Idéskiss har tagits fram för en ny brandstation i Töllsjö.

3D illustration utförd i Revit.

 

 

 

 

 

Tranemo simhall

Tranemo simhall 3

En Idéskiss har tagits fram för en ny utvändig del till bef simhall.

3D illustration utförd i Revit.

 

 

 

 

 

Stadsdelskontor Väster

Förprojektering av Stadsdelskontor Väster i kv Cedern 1 vid Centralbron åt Borås stad. Vi har tagit fram idéskisserna och handlingar fram tom förfrågningsunderlag. Ljusa kontorsarbetsplatser har tillskapats ihop med mötesrum och personalutrymmen med caféfunktion . Resultatet blev ljusa trevliga lokaler.

Top