Industrifastigheter

AstaZero, Hällered

Arkcon har medverkat vid färdigprojekteringen till en av världens modernaste testanläggningar för bilar. Denna anläggning är skapad för att öka säkerheten i kommande bilar, bla. testas autonoma självkörande bilar. Här finns ett flertal olika testområden som ska bidra till att bilarna blir bättre och därmed kommer trafiken att bli säkrare i framtiden.
Vi har ritat en huvudbyggnad med flera verkstäder både för bilar och lastbilar och 3 kontrollbyggnader som är placerade på olika delar av anläggning. Vi har även ritat en stad av kulisser där man ska kunna prova bilarnas sensorer i stadsmiljö, dessa kulisser är även lätta att byta utseende på så man kan antingen köra i en lugn liten svensk småstad eller inne i centrala New York.

Vindspelet, Vattnet 1 Viared

Vi har varit med och ritat på Vindspelets nya kontor och tryckeri .
I fastigheten finns även C Land logistics nya kontor.
Den 6 500 kvadratmeter stora fastigheten ligger i norra Viared.
Man har valt att ha en svart fasad och sen en kontrast i trä som framhäver alla detaljer på byggnaden.
3D illustration utförd i Revit.

 

 

Hevea 4, Nordskogen Sjöbo

Vi har hjälpt CA-fastigheter att efter inköp av en tom industrifastighet fylla den med hyresgäster. Den gamla däckfabriken får nytt liv.

 

 

 

 

Viran 5, Bakepartner Viared

Arkcon har ritat en tillbyggnad av 1100m² produktion och kontorslokaler.
Vi har även utrett hur man ska kunna utöka deras lokaler i framtiden.
I framtiden kan en tillbyggnad på ytterligare 2000m² utföras.
Viktigt har varit att se till att få ett bra flöde i produktionen samt möjliggöra en framtida tillbyggnad på ett så bra sätt som möjligt.
3D illustration utförd i Revit.

 

 

Jensen, Vindrosen 2 Viared

Jensen på Viared behöver expandera och vi har upprättat förslag till en om- och tillbyggnad av både kontor och lagerytor. Kontoret har försetts med en ljusgård för att tillgodose dagsljusinsläppet. Ett nytt höglager effektiviserar lagring och hantering av produkter.

 

 

 

Adinfinitum

Infinitum har uppfört sorteringshall för återvinning på Viareds industriområde i Borås.
Även en anläggning i Stigamo utanför Jönköping .
Vi har gjort idéskisser och bygglovshandlingar
3D illustration utförd i Revit.

 

 

 

 

 

IndustrilokalIndustrilokal

Vårt uppdrag var att utforma och illustrera en kontorsbyggnad på 3500m² till en lagerbyggnad på 17000m² i Skillingaryd.
3D illustration utförd i Revit.
 

 

 

 

Dalsjöfors kött, Senåsa 4:6

Dalsjöfors kött expanderar med ett nytt grisstall och slaktdel.
Arkcon har medverkat i processen från förprojektering till upprättande av bygghandlingar.