Kontor

Peabs kontor, Snickeriet

Det gamla snickeriet på Regementet har förvandlats till ett modernt kontor åt Peab i Borås.
Stor vikt har lagts vid materialval och detaljutformning. Det nya moderna ska möta det gamla.
Den exteriöra uttrycket finns delvis kvar samt invändiga detaljer som för tanken tillbaka till dess ursprung.

 

 

AB Bostäders kontor

Vi har ritat ett nytt kontor åt AB Bostäder. Här har vi ritat in Moelvens Glas Front.

 

 

 

Stadsdelskontor NorrStadsdelskontor Norr 2

IBAB gav oss uppdraget att projekterat Stadsdelskontor Norr i fd Espiras lokaler på Olofsholmsgatan. Vi har deltagit från de tidiga idéskisserna till de färdiga bygghandlingarna samt varit projektledare och kontrollansvariga. Ca 120 st kontorsarbetsplatser har tillskapats ihop med mötesrum och personalutrymmen med caféfunktion på Plan 1. Resultatet blev ljusa trevliga lokaler.

 

 

 

Skanskas renoverade kontor

Vi har ritat om kontoret åt Skanska Här har vi ritat in Moelvens Glas Front.

 

 

 

 

 

 

Kontorslokaler på Elinsdalsgatan

Transformering av industrilokaler till attraktiva kontor.
Utgångspunkten är att få utrymmeseffektiva, tillgängliga och ljusa lokaler.
3D illustration utförd i Revit.

 

 

 

 

Pulsen fastigheter, Blåklinten 1

Arkcon har varit med och upprättat förfrågningsunderlag för 3st olika kontor i den gamla anrika textilfabriken.
Vi har även upprättat relationshandlingar för delar av fastigheten.
Översyn av parkeringssituationen är utförd, möjlighet att tillskapa ytterligare ca 50 p-platser.

 

Svedbergs, Skogarp

Arkcon har medverkat i processen där vi upprättat ideskisser och handlingar för en ombyggnation av befintliga kontorsdelar. Det nya kontoret kommer att bli ett flexibelt modernt kontor.
Svedberg är i ett expansivt skede och ytterligare till- och ombyggnader kommer troligtvis att behövas i framtiden.

 

Willhems kontor, Rudan

Willhem har blivit större efter förvärv. De har nu näst störst bestånd av hyresbostäder i Borås.
Nya moderna och fräscha kontor har tillskapats i gamla lokaler.
Kontoret finns nu i två plan med möjlighet till expansionsmöjlighet.

 

Stadsdelskontor Väster

Förprojektering av Stadsdelskontor Väster i kv Cedern 1 vid Centralbron åt Borås stad. Vi har tagit fram idéskisserna och handlingar fram tom förfrågningsunderlag. Ljusa kontorsarbetsplatser har tillskapats ihop med mötesrum och personalutrymmen med caféfunktion . Resultatet blev ljusa trevliga lokaler.