Övrigt

Utescen vid Gustav Adolf KyrkanUtescen Gustav Adolfs Kyrka

En Ideskiss har tagits fram för ett tak över befintlig scen.
3D illustration utförd i Revit.

 

 

 

 

 

Bofaktablad och 3D planer

Vi får ibland frågan om bofaktablad som hyresvärden kan dela ut till sina hyresgäster. Dessa tar vi fram efter beställarens önskemål på utseende.
Vi gör även 3D planer som ofta används vid försäljning av nyproduktioner.

 

 

 

 

 

Digitalisering av Volvo anläggningar

Vi har från flera Volvohandlare fått i uppdrag att mäta upp och digitalisera deras lokaler. Vi har bla. mätt upp flera av Brandt Bils anläggningar runt om i Sverige och även flera anläggningar runt Borås.
Vi har också fått i uppdrag att mäta upp Bilias anläggning i Skövde.

 

Översyn P-platser

I befintligt fastighetsbestånd har vi i samråd med fastighetsägaren gjort en översyn av parkeringssituationen.
Åt Willhem har vi möjliggjort och projekterat fram ca 120 nya P-platser.
Åt Pulsen Fastigheter har vi tagit fram möjlighet att tillskapa ca 50 nya P-platser.

 

Utrymningsplaner

Vi upprättar även utrymningsplaner som monteras upp i offentliga lokaler och visar hur man skall utrymma.