Adam har fått fastanställning.

I februari fick Adam Sekely fast anställning här på Arkcon. Vi ser fram emot flera år tillsammans.