Integretetspolicy

Arkcons hantering av personuppgifter enl dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Vilka uppgifter hanterar vi?

Arkcon behandlar de personuppgifter som lämnats till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och övrig information som du som kund lämnar till oss för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig. I enstaka fall behandlas personnummer då vi för privatkunds räkning ansökt om bygglov, där dessa uppgifter ingår.

Vart förekommer dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan finnas i vår telefon, e-postregister och faktureringsprogram Visma. I respektive uppdrag som du ingår i kan dina uppgifter finnas i projektets kontakt- och distributionslista med namn, telefonnummer och e-postadress.

Vilken information lämnas/hanteras?

Dina personuppgifter förekommer i vårt system då du varit byggherre, beställare, entreprenör, leverantör eller ingått i en projekteringsgrupp. Arkcon behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. I huvudsak för att fullgöra vårt åtagande mot dig, för att ge god och välfungerande service. Dina uppgifter delas vanligtvis inom projektgruppen för uppdraget.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras av Arkcons personal. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver detta på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller en tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig personuppgifter för marknadsändamål till tredjepart.

Hur sparas och skyddas dina uppgifter?

Arkcon sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlat in uppgifterna för. Bygghandlingar ska enligt ABK 09 bevaras under minst 10 år. Under denna tid kan personuppgifter knutna till handlingarna vara sparade.

Arkcon ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Lars Carlsson på Arkcon ansvarar för Dataskyddsfrågor.

Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan begära radering av dina personuppgifter om de inte föreligger lagstadgat krav på lagring, t.ex. bokföring. Om du vill utnyttja dina rättigheter till radering skickar du ett brev eller e-post till adressen längst ner på sidan.