Små och stora projekt

Våra uppdrag spänner sig från små villor till skolor
och större industrier. Både om- och nybyggnationer
utförs i nära samarbete med beställare. Uppdragen
finns mestadels i Borås och angränsande
kommuner. Uppdragsgivarna är bl.a. kommuner
och fastighetsägare, företagare samt andra
konsulter som vi samarbetar med.

“Ett bra samarbete mellan entreprenörer, arkitektkontor och övriga inblandade aktörer är ett måste för att få ett fullgott resultat.”

Vad vi arbetar med

• Idéskisser
• Bygglovsritningar
• Bygganmälan
• Färdigprojektering
• Hyresgästanpassningar
• Planbeskedsansökan

• Skuggstudier
• Digitalisering av ritningar
• 3D Modellering
• Illustrationer
• Markanvisningstävlingar
• Kontrollansvarig

Typ av projekt

• Skolor
• Förskolor
• Kontor
• Industrier
• Affärsfastigheter
• Flerbostadshus

• Lagerhallar
• Vårdlokaler
• Offentliga lokaler
• Sporthallar
• Villor
• Attefallshus