Algutstorp förskola, Vårgårda

Färdigprojektering av förskola med 8 avdelningar.
Projekteras i 3D