Om oss

Bakgrund

Arkcon är ett Arkitektkontor i Borås.

Företaget startade sin verksamhet 14 Mars 2008 med Annette Berfner och Lars Carlsson som äger och driver företaget, båda har lång erfarenhet inom bygg/arkitektverksamhet då de båda har arbeta på arkitektkontor sedan 1981 respektive 1993. Tidigare arbetade Annette och Lars för DTH arkitekter.

Vid behov har vi ett nätverk av samarbetspartner som vi jobbar med.

Tillsammans har vi en lång erfarenhet och bred kunskap. Våra uppdrag spänner sig från små villor till skolor och större industrier. Både om- och nybyggnationer utförs i nära samarbete med beställare. Uppdragen finns mestadels i Borås och angränsande kommuner. Uppdragsgivarna är bl.a. kommuner och fastighetsägare, företagare samt andra konsulter som vi samarbetar med.

– Ett bra samarbete mellan entreprenörer, arkitektkontor och övriga inblandade aktörer är ett måste för att få ett fullgott resultat.

Vår ambition är att vi skall ge våra beställare ett mervärde i de produkter som vi levererar. Vi ska hålla oss uppdaterade vad beträffande regler och bestämmelser. Vi ska även följa med i den snabba produktutveckling som sker. Sist men inte minst så vill vi leverera produkter som är estetiskt tilltalande.

Rätt produkt i rätt tid.

Annette och Lars 2008

Arkcon blev 2016 en del av R-Företagen. Att vara med i R-Företagen och få en R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation. Licensmärkets R står för rekommenderat företag. Vill du vet mer om vad det innebär att vara ett R-företag kan du gå in och läsa mer här