KÄRNAN 7

Plats: Jönköping
Typ: Skiss till färdig byggnad
Status: Färdigt
Byggår: 2020-2021

KÄRNAN 7, JÖNKÖPING