MAGNA KONTOR

Magna (fd. Veoneer) tillverkar aktiv säkerhet inom fordonsindustrin där de ligger i framkant och expanderar sin verksamhet. Vi på Arkcon har tillskapat ca 4000 m² ljusa och öppna kontorslokaler i tillbyggda delar som kan nyttjas flexibelt.

Plats: Vårgårda
Typ: Idéskiss till färdigprojektering
Status: Färdigt
Byggår: 2018 – nu