NELLYS HUVUDKONTOR

Tillsammans med Nelly genomfördes intervjuer med de anställda där synpunkter framkom kring arbetsmiljön på kontoret. Synpunkterna sammanställdes i en lista som lade grunden för de nya idéskisserna på en kontorslösning som nyttjar lokalerna på ett bättre sätt. Vi har även medverkat vid totalrenovering av fasaden med sitt karaktäristiska rutmönster med puts och tegel.

Plats: Knalleland, Borås Stad
Typ: Idéskiss till färdigprojektering
Status: Färdigt
Byggår: 2020

IMG_3540