PEAB KONTOR

Det gamla snickeriet på Regementet har förvandlats till ett modernt kontor åt Peab i Borås. Stor vikt har lagts vid materialval och detaljutfomning där det nya moderna ska möta det gamla. Det exteriöra uttrycket finns delvis kvar samt invändiga detaljer som för tanken tillbaka till dess ursprung.

Plats: Regementet i Borås
Typ: Idéskiss till färdigprojektering
Status: Färdigt
Byggår: 2017

IMG_3534