PULSEN FASTIGHETER

Ihop med Pulsen Fastigheter har vi på Arkcon varit med utvecklat de anrika gamla texilfastigheterna och gjort många olika hyresgästanpassningar genom åren åt t.ex Pulsen Group, Shibuya, Revolution Race, R3, Grundens och Vinnergi. Kontoren har en genomgående grundutformning med ljusa och öppna kontor med god flexibilitet och hög standard på materialvalen.

Vi har gjort allt ifrån idéskisser till förfrågningsunderlag och färdigprojektering. Vi har även upprättat relationshandlingar för fastigheterna som numera finns som 3D-modeller i Revit. Översyn av parkeringssituationen är utförd där det finns en framtida möjlighet till ytterligare p-platser.

Plats: Pulsenområdet, Borås
Typ: Idéskiss till färdigprojektering
Status: Färdigt – Pågående
Byggår: 2017 – nu

foto 1
foto 2
Foto 7
foto 4