SVEDBERGS KONTOR

Arkcon har medverkat i processen där vi upprättat idéskisser och handlingar för en ombyggnation av befintliga kontorsdelar. Det nya kontoret kommer att bli ett flexibelt modernt kontor. Svedbergs är i ett expansivt skede där ytterligare till- och ombyggnader troligtvis kommer att behövas i framtiden.

Plats: Dalstorp, Tranemo kommun
Typ: Idéskiss till färdigprojektering
Status: Färdigt
Byggår: 2017