WILLHEMS KONTOR

Willhem har näst störst bestånd av hyresbostäder i Borås. Nya moderna och fräscha kontorslokaler har tillskapats i gamla lokaler. Kontoret finns nu i två plan med möjlighet till framtida expansion.

Plats: Göta, Borås Stad
Typ: Idéskiss till färdigprojektering
Status: Färdigt
Byggår: 2017