KRISTINEGRÄND

Vård och omsorgsboende i Borås. På uppdrag av T3 Group AB fick vi möjligheten att färdigprojektera ett vård- och omsorgsboende i Borås, där Tyréns arkitekter gjort förfrågningsunderlaget.

Plats: Borås
Typ:
Status: Färdigt
Byggår: 2023

Bild-med-hdr