GÅNGHESTERSKOLAN​

Vi har ihop med Skanska och Borås Stad utfört en partnering av en nybyggnad samt ombyggnad av Gånghesterskolan. Ett omfattande projekt med många önskemål att ta hänsyn till. Även en ny idrottshall uppförs. Vi har upprättat handlingar från förstudieskedet till bygghandlingar. Detta projekt är utfört som BIM projektering​

Plats: Dalstorp, Tranemo kommun
Typ: Idéskiss till färdigprojektering
Status: Färdigt
Byggår: 2018