SÄTILA FÖRSKOLA​

Vi har ihop med Skanska färdigprojekterat den konceptförskola som vi tagit fram åt Marks kommun. Vi har upprättat bygghandlingar. Detta projekt är utfört som BIM-projektering i Revit. ​

Plats: Sätila, Marks kommun
Typ: Idéskiss till färdigprojektering
Status: Under produktion
Byggår: 2023-2024