SKENE FÖRSKOLA​

Vi har ihop med Skanska och Marks kommun utfört en partnering för att ta fram en konceptförskola. Ett omfattande projekt med många önskemål att ta hänsyn till. Vi har upprättat handlingar från förstudieskedet till bygghandlingar. Projektet är utfört som BIM-projektering i Revit.​

Plats: Skene, Marks kommun
Typ: Idéskiss till färdigprojektering
Status: Under produktion
Byggår: 2023-2024