SVEDJANS FÖRSKOLA

Vi har ihop med Skanska uppfört en förskola åt Svenljunga kommun. En fin och uppskattad förskola med många kvalitéer. Vi har upprättat handlingar från förstudieskedet till bygghandlingar. Detta projekt är utfört som BIM projektering i Revit.

Plats: Svenljunga, Svenljunga kommun
Typ: Idéskiss till färdigprojektering
Status: Färdigt
Byggår: 2020-2021

_Z6A7228
_Z6A7189
_Z6A7181
_Z6A7199