Markanvisningstävling Dammsvedjan

Arkcon har ihop med Erik Larsson Bygg lämnat in ett tävlingsbidrag till parhus på Dammsvedjan.