Projektering av om- & tillbyggnad på Dalstorpskolan

Vi är med och projekterar om- och tillbyggnaden på Dalstorpskolan. Skolan blir större och med många fler salar som ska passa alla former av undervisning.